Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
8/21/19 3:16 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn xác định diện tích xe đạp, xe cho người tàn tật, xe động cơ hai bánh và xe ô tô để xác định được phần sở hữu chung - riêng đối với nơi để xe trong hồ sơ thiết kế, cấp phép xây dựng tránh phát sinh tranh chấp; có văn bản hướng dẫn việc giải quyết các tranh chấp có liên quan đến quyền sở hữu nơi để xe tại chung cư đối với trường hợp sau ngày Luật Nhà ở năm 2014 thi hành.”

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1978/BXD-KHCN (21/8/2019) xin trả lời như sau:

Bộ Xây dựng đã ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn cũng như văn bản hướng dẫn về xác định diện tích chỗ để xe (bao gồm ô tô, xe đạp, xe máy ... và chỗ đỗ xe cho người khuyết tật), để các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện trong quá trình triển khai các hoạt động đầu tư các công trình xây dựng nói chung, nhà chung cư nói riêng. Trong đó QCXDVN 01:2008 về quy hoạch xây dựng quy định về diện tích cho 01 chỗ để xe (bao gồm ô tô, xe đạp, xe máy, xe tải, xe buýt để làm cơ sở tính toán đủ diện tích cho các bãi đỗ xe trong đô thị cũng như cho các công trình xây dựng, công trình nhà chung cư; QCVN 10:2014/BXD về Xây dựng công trình cho Người khuyết tật tiếp cận sử dụng cũng đã quy định “Đối với nhà chung cư cần dành ít nhất 2 % chỗ đế xe cho người khuyết tật.” - Mục 2.2.1; Ngày 24/6/2013, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1245/BXD-KHCN hướng dẫn chỉ tiêu kiến trúc áp dụng cho công trình nhà ở cao tầng. Theo đó, đối với chung cư thương mại cứ 100 m2 diện tích sử dụng của căn hộ phải bố trí tối thiểu 20 m2 chỗ để xe (kể cả đường nội bộ trong nhà xe); đối với chung cư nhà ở xã hội cứ 100 m2 diện tích sử dụng của căn hộ phải bố trí tối thiểu 12 m2 chỗ để xe (kể cả đường nội bộ trong nhà xe).

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về Nhà chung cư, trong đó sẽ hợp nhất các quy định về diện tích chỗ đỗ xe trong các văn bản hiện hành để quy định cụ thể trong QCVN về nhà chung cư (bao gồm nhà chung cư xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư xây dựng với mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh), dự kiến ban hành trong năm 2019 để góp phần tránh tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu nơi để xe trong nhà chung cư.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1978/BXD-KHCN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE