Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
8/20/19 5:16 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri cho rằng khoảng lùi của công trình theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam của Bộ Xây dựng là chưa hợp lý vì có nhiều trường hợp sau khi trừ khoảng lùi xây dụng thì không đảm bảo diện tích xây dựng nhà ở. Ngoài các điểm bất hợp lý là người dân phải thực hiện khoảng lùi xây dựng trên chính diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh các bất hợp lý trên nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người dân.”

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1966/BXD-KHCN (20/8) xin trả lời như sau:

Dự thảo soát xét sửa đổi thay thế Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD (dự thảo QCVN 01) đang được Bộ Xây dựng tiến hành xin ý kiến (theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật) trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: www.xaydung.gov.vn. Trong nội dung dự thảo đã điều chỉnh các quy định về khoảng lùi áp dụng cho quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh các đồ án quy hoạch áp dụng cho các khu vực mới và khu vực hiện hữu như sau:

- Mục 2.6.2 dự thảo QCVN 01 về Quy hoạch xây dựng, quy định khoảng lùi tối thiểu của các công trình xây dựng căn cứ theo chiều cao của công trình và chiều rộng đường (giới hạn bởi chỉ giới đường đỏ) tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình. Tuy nhiên dự thảo QCVN 01 cũng đã có quy định rõ, khoảng lùi của các công trình xây dựng phải được quy định thống nhất tại đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị nhằm đảm bảo sự hài hòa trong cả một khu vực hoặc tuyến phố (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng không quy định khoảng lùi cho từng công trình riêng lẻ).

- Mục 2.7 dự thảo QCVN 01, quy định yêu cầu về không gian và sử dụng đất các khu vực hiện hữu trong đô thị như sau: “Các khu vực hiện hữu trong đô thị được xác định là khu vực chỉ cải tạo, chỉnh trang nhằm cải thiện cảnh quan, kiến trúc, nâng cao chất lượng môi trường nhưng không làm tăng hệ số sử dụng đất, không tăng quy mô dân số không phải áp dụng các quy định trong quy chuẩn này tuy nhiên vẫn phải đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;”.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương. Trong thời gian này, Bộ Xây dựng mong tiếp tục nhận được các góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp cho dự thảo quy chuẩn. Dự thảo soát xét sửa đổi thay thế Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD sẽ được ban hành trong năm 2019.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1966/BXD-KHCN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE