Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
8/20/19 4:42 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Theo quy định tại Mục 10 - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622:1995 phòng cháy chống cháy trong nhà và công trình, yêu cầu thiết kế có quy định “Trụ nước chữa cháy ngoài nhà phải bố trí dọc theo đường giao thông, khoảng cách giữa các trụ không quá 150m”. Tuy nhiên tại Mục 2.7.4 Chương II, Quy hoạch PCCC đô thị của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng lại quy định “ Trạm phòng, chữa cháy trung tâm : ≤ 5km. Đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, quy định lại cho thống nhất về khoảng cách đặt trụ nước chữa cháy.”

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1965/BXD-KHCN (20/8/2019) xin được trả lời như sau:

1. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD quy định tại điểm 2.7.4 Quy hoạch phòng cháy, chữa cháy đô thị như sau:

“1) Mạng lưới các trạm phòng, chữa cháy: trên lãnh thổ đô thị phải bố trí mạng lưới các trạm phòng, chữa cháy gồm các trạm trung tâm và các trạm khu vực với bán kính phục vụ tối đa như sau :

- Trạm phòng, chữa cháy trung tâm: ≤ 5km;

- Trạm phòng, chữa cháy khu vực: ≤ 3km.

2) Vị trí đặt trạm phòng chữa cháy phải đảm bảo xe và phương tiện chữa cháy ra vào trạm an toàn, nhanh chóng và phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có địa hình bằng phẳng và có đủ diện tích để xây dựng công trình, sân bãi theo quy định.

- Liên hệ thuận tiện với các đường giao thông.

- Không được tiếp giáp với các công trình có đông người, xe cộ ra vào.”

2. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2622:1995 phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình, quy định tại Mục 10.9: “Trụ nước chữa cháy ngoài nhà phải bố trí dọc theo đường giao thông, khoảng cách giữa các trụ không quá 150m. Trụ nước chữa cháy ngoài nhà phải đặt cách đường ít nhất 5m và nên bố trí ở ngã ba hay ngã tư đường. Nếu trụ bố trí ở hai bên đường xe chạy thì không nên đặt cách xa mép đường quá 2,5m, đường ống chữa cháy phải chia thành từng đoạn và tính toán để số trụ nước chữa cháy trên mỗi đoạn không nhiều quá 5 trụ.”

Như vậy: “Trạm phòng cháy chữa cháy” là trụ sở của một đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Còn “trụ nước chữa cháy ngoài nhà” là một bộ phận trong hệ thống cấp nước chữa cháy. Đây là hai quy định cho hai đối tượng khác nhau nên không phải là các quy định mâu thuẫn giữa các văn bản.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1965/BXD-KHCN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE