Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
8/20/19 4:34 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng sớm sửa đổi Mục 2.10.5 Quy chuẩn 01:2008/BXD, không quy định khoảng cách giữa các dãy nhà liền kề hoặc công trình đơn lẻ tại khu vực cũ trong đô thị, chỉ quy định khoảng cách này áp dụng cho các khu đô thị mới, sẽ phù hợp hơn.”

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1164/BXD-KHCN (20/8/2019) xin được trả lời như sau:

Dự thảo soát xét sửa đổi thay thế Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD (dự thảo QCVN 01.../BXD) đang được Bộ Xây dựng tiến hành xin ý kiến (theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật) trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: www.xaydung.gov.vn. Trong nội dung dự thảo đã có quy định tại Mục 2.7 Yêu cầu về không gian và sử dụng đất các khu vực hiện hữu trong đô thị như sau: “Các khu vực hiện hữu trong đô thị được xác định là khu vực chỉ cải tạo, chỉnh trang nhằm cải thiện cảnh quan, kiến trúc, nâng cao chất lượng môi trường nhưng không làm tăng hệ số sử dụng đất, không tăng quy mô dân số không phải áp dụng các quy định trong quy chuẩn này tuy nhiên vẫn phải đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật; Trong thời gian này, Bộ Xây dựng rất mong nhận được các góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp cho dự thảo QCVN 01.../BXD. Dự thảo soát xét sửa đổi thay thế Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2019.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1964/BXD-KHCN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE