Xây dựng nông thôn mới
 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các cấp ngành thực hiện thực chất xây dựng nông thôn mới trên tinh thần “tam nông là chiến lược, xây dựng nông thôn mới là căn bản, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt và vai trò của người nông dân là chủ thể” của Nghị quyết số 26/NQ-TW của Trung ương khóa X.

 

Trong giai đoạn 2010-2019, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL đạt 932.498 tỷ đồng, cao nhất cả nước (khoảng 40%).

 

Tỉnh Nam Định đã trở thành tỉnh nông thôn mới (NTM) vào tháng 7-2019, sớm hơn một năm rưỡi so mục tiêu đề ra. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, hơn 25% số xã, thị trấn và huyện Hải Hậu đạt chuẩn NTM nâng cao; có 10 mô hình NTM kiểu mẫu ở xã, thôn; đến năm 2025, có ít nhất năm huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và huyện Hải Hậu được công nhận huyện NTM kiểu mẫu.

 

 

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 348/HD-LMHTX về phương pháp đánh giá, chấm điểm tiêu chí tổ chức sản xuất thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019 - 2020.

 

Chiều 10/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020.

 

Thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ phấn đấu đạt mục tiêu cao trong xây dựng nông thôn mới.

 

Ngày 7/9, tại tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

 

Huy động 690.000 tỷ đồng cho Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ xây dựng nông thôn mới

 

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân”, đến nay, huyện Quốc Oai đã hoàn thành xây dựng NTM ở 100% xã trên địa bàn và đang hoàn tất thủ tục để được công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Trong giai đoạn tới, huyện tiếp tục duy trì thực hiện các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.

 

Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Thường Tín đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đã có 24/28 xã đạt chuẩn NTM và phấn đấu đến năm 2020, Thường Tín sẽ đạt chuẩn huyện NTM.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE