Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Công ty TNHH Timeberland tính toán mật độ xây dựng tối đa cho phép
9/12/19 3:22 PM

Ngày 12/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1214/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty TNHH Timeberland về việc tính toán mật độ xây dựng tối đa cho phép.

Trong trường hợp công trình là tổ hợp với nhiều loại chiều cao khác nhau, quy định về mật độ xây dựng tối đa cho phép áp dụng theo chiều cao trung bình (QCXDVN 01:2008 về Quy hoạch xây dựng - Mục 2.8.6).

Chiều cao nhà được quy định tại Mục 1.5.10 - QCVN 03:2012/BXD về phân loại phân cấp công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật như sau: “Chiều cao tính từ cao độ mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt tới điểm cao nhất của tòa nhà, kể cả mái tum hoặc mái dốc. Đối với công trình có các cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất theo quy hoạch được duyệt.

(Chú thích: Các thiết bị kỹ thuật trên mái: cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, bể nước kim loại... không tính vào chiều cao nhà).

Theo đó, công trình nhà máy của Quý Công ty có nhiều hạng mục xây dựng thì mật độ xây dựng tối đa cho phép, áp dụng theo chiều cao trung bình. Các thiết bị phục vụ cho mục đích kỹ thuật như ống khói, tháp công nghệ có thể không được tính vào chiều cao công trình khi đảm bảo độ cao khống chế của chiều cao tĩnh không do Bộ Quốc phòng quy định tại khu vực xây dựng hoặc các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch đã được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1214/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1214-BXD-KHCN_12092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE