Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Tòa nhà hỗn hợp AZ Lâm Viên
9/12/19 3:12 PM

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 69/2019/CV-AZ, ngày 05/9/2019 của Công ty Cổ phần bất động sản AZ về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Tòa nhà hỗn hợp AZ Lâm Viên, xây dựng tại số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng, quận cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 1212/BXD-KHCN (12/9) trả lời như sau:

Ngày 30/8/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1854/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty cổ phần bất động sản AZ: (1) chấp thuận các giải pháp thiết kế về PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình cho 02 buồng thang bộ loại N3 tại vị trí trục (B-C; 2-3) và trục (C-D; 2-3); (2) chấp thuận các giải pháp thiết kế về PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình cho 01 thang máy đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy không thiết kế khoang đệm tại trục (C; 3) đối với công trình nêu trên. Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất chấp thuận các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế các quy định tại: (1) Mục 5.14 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang máy chữa cháy không bố trí buồng đệm đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy; (2) Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 đối với công trình Tòa nhà hỗn hợp AZ Lâm Viên nêu trên.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần bất động sản AZ thực hiện thiết kế và thi công công trình theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và lưu ý tại văn bản số 1854/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1212/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1212-BXD-KHCN_12092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE