Phản hồi các kiến nghị
 
Giải đáp vướng mắc của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận liên quan đến việc đóng dấu xác nhận hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng
9/11/19 3:31 PM

Ngày 11/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 133/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho ý kiến về cơ quan đóng dấu xác nhận hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, việc xác nhận hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng (bản vẽ và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị) phù hợp với quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền thuộc trách nhiệm của cơ quan thẩm định quy hoạch xây dựng (quy hoạch đô thị). Cơ quan phê duyệt quy hoạch không bắt buộc xác nhận về hồ sơ, bản vẽ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đi kèm quyết định phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 133/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_133-BXD-QHKT_11092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE