Phản hồi các kiến nghị
 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6777/BGTVT -ĐTCT ngày 2/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn cho giai đoạn chuẩn bị dự án tại Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây (sau đây gọi tắt là Dự án) và tài liệu bổ sung dự án ngày 16/8/2019. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2206/BXD-KTXD (18/9) có ý kiến trả lời như sau:

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5883/BGTVT-CQLXD ngày 21/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải đề nghị thỏa thuận thống nhất về điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu xây lắp CW1, CW2 tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1584/BĐHCM-ĐHDA4 ngày 29/7/2019 của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - Bộ Giao thông vận tải đề nghị hướng dẫn công tác lập dự toán và thanh quyết toán công trình thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan.

 

Ngày 17/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 222/BXD-QLN gửi Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Công ty Savico) cho ý kiến về việc áp dụng quy định của Luật Kinh doanh bất động sản đối với hoạt động kinh doanh bất động sản tại dự án Khu phức hợp căn hộ và thương mại – dịch vụ văn phòng tại số 104 đường Phổ Quang, phường 02, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh (Dự án).

 

Ngày 16/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2191/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng.

 

Ngày 16/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2190/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Thu về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 10775/SXD-KTXD ngày 27/8/2019 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị hướng dẫn định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện.

 

Ngày 16/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 48/BXD-VLXD hướng dẫn Công ty cổ phần khai thác và đầu tư Phú Doanh xuất khẩu đá xây dựng (đá hộc có trọng lượng 5÷300 kg/cục).

 

Ngày 16/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1258/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng quốc tế về việc trả lời các thắc mắc theo QCXDVN 01:2008/BXD.

 

Ngày 13/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 221/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE