Tin chỉ đạo, điều hành
 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6777/BGTVT -ĐTCT ngày 2/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn cho giai đoạn chuẩn bị dự án tại Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây (sau đây gọi tắt là Dự án) và tài liệu bổ sung dự án ngày 16/8/2019. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2206/BXD-KTXD (18/9) có ý kiến trả lời như sau:

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5883/BGTVT-CQLXD ngày 21/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải đề nghị thỏa thuận thống nhất về điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu xây lắp CW1, CW2 tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng ban hành quy định, hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 63, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP”.

 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung các kiến nghị: “Cử tri đề nghị rà soát những vướng mắc, bất cập tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở; và Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở cho phù hợp tình hình thực tiễn”.

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1584/BĐHCM-ĐHDA4 ngày 29/7/2019 của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - Bộ Giao thông vận tải đề nghị hướng dẫn công tác lập dự toán và thanh quyết toán công trình thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan.

 

Ngày 17/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 222/BXD-QLN gửi Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Công ty Savico) cho ý kiến về việc áp dụng quy định của Luật Kinh doanh bất động sản đối với hoạt động kinh doanh bất động sản tại dự án Khu phức hợp căn hộ và thương mại – dịch vụ văn phòng tại số 104 đường Phổ Quang, phường 02, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh (Dự án).

 

Ngày 16/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2191/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng.

 

Ngày 16/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2190/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Thu về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 10775/SXD-KTXD ngày 27/8/2019 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị hướng dẫn định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện.

 

Ngày 16/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 48/BXD-VLXD hướng dẫn Công ty cổ phần khai thác và đầu tư Phú Doanh xuất khẩu đá xây dựng (đá hộc có trọng lượng 5÷300 kg/cục).

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE