Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 12/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1145/GCN-BXD về việc Công ty CP APS đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 12/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1144/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - kiểm định Hậu Giang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 12/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1143/GCN-BXD về việc Công Ty TNHH Nguyễn Hoàng Kiên Giang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 12/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1142/GCN-BXD về việc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1141/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Tràng An đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1140/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần kiểm định xây dựng và môi trường AG đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1139/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Phương Trinh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1138/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1137/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Phong Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1131/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE