Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 09/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1139/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Phương Trinh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1138/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1137/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Phong Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1131/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1130/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng đô thị Sông Hồng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1129/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Miền Trung đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1125/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn thiết kế công trình 136 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1124/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Bắc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1122/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật VSH đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1121/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn - kiểm định xây dựng Bảo Tín đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE