Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1080/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn công trình Gia Hưng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1079/GCN-BXD về việc Tổng công ty 789 - Bộ quốc phòng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1078/GCN-BXD về việc Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin Khoa học đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1077/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thiên Phúc Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1076/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1075/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Đạt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1074/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xây dựng và thương mại FTL đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1073/GCN-BXD về việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1072/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định Đại Đồng Lộc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1071/GCN-BXD về việc Viện Nghiên cứu và ứng dụng Vật liệu Xây dựng Nhiệt Đới đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 10 11 12 13 14 15 16 17 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE