Giới thiệu sách mới
 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 366

Tác giả: Lê Mục Đích

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002102 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 270

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Sang,Phạm Phú Cường, Nguyễn Lương Hải, Phạm Thị Tuyết

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002103 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 163

Tác giả: Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Hoàng Quân

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002104 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 316.

Tác giả: Lê Anh Dũng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002095 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 221.

Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn, Võ Thanh Lương.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002094 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 187.

Tác giả: Hồ Ngọc Hùng, Tống Ngọc Tú, Hồ Thu Phương.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002093 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 220.

Tác giả: Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đoàn Dương Hải, Nguyễn Hồng Hải.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002092 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 216.

Tác giả: Trần Minh Tùng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002091 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 363.

Tác giả: Nguyễn Bá Kế, Nguyễn Xuân Chính, Trần Chủng, Trần Minh Đức

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002090 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 195.

Tác giả: Bộ Xây dựng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002089 – Thư viện KHKT-BXD. 

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE