Giới thiệu sách mới
 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 142.

Tác giả: Võ Thị Thu Thủy.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002157 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 228.

Tác giả: Nguyễn Võ Thông, Đoàn Định Kiến, Phạm Văn Hội.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002155 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 128.

Tác giả: Nguyễn Võ Thông, Trần Hùng, Đỗ Văn Mạnh, Đỗ Tiến Thịnh.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002154 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2017. Số trang: 382

Tác giả: Quang Minh, Tiến Phát

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002146 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2017. Số trang: 399

Tác giả: Quang Minh, Tiến Phát

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002148 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2017. Số trang: 391

Tác giả: Quang Minh

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002149 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2017. Số trang: 662

Tác giả: Quang Minh, Tiến Phát

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002150 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2017. Số trang: 391

Tác giả: Quang Minh, Tiến Phát

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002145 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2017. Số trang: 391

Tác giả: Nguyễn Hữu Đại

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002147 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

 Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 184

Tác giả: Nguyễn Việt Anh

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002124 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE