Giới thiệu sách mới
 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 224

Tác giả: Phạm Đình Việt (chủ biên)

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002171 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2018. Số trang: 391

Tác giả: Vũ Thu Phương

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002172 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 108

Tác giả: Lê Thị Minh Phương

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002169 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 370

Tác giả: Nguyễn Lê Ninh, Phan Văn Huệ

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002168 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 121

Tác giả: Phạm Phú Cường, Lê Đình Thục

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002170 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 412

Tác giả: Lê Duy Phương

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002174 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 120.

Tác giả: Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn Quang Tuấn, Trần Thị Phương Lan.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002162 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 172.

Tác giả: Nguyễn Đức Lượng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002161 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 135.

Tác giả: Nguyễn Chiến, Bùi Quang Cường, Nguyễn Anh Dũng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002160 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 232.

Tác giả: Ngô Châu Phương, Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Danh Huy.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002159 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE