Giới thiệu sách mới
 

Số tiêu chuẩn: TCVN 9211: 2012 (Xuất bản lần 1).

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 46

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1891. Thư viện KHCN - Bộ Xây dựng.

 

Tác giả: ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa (Chủ biên), GS.TS. Nguyễn Viết Trung.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 197.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001926 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: TS. Ngô Doãn Hào.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 110.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001925 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Chuyên.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 274.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001924 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: GS.TS. Phạm Cao Thăng.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 223.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001923 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: NGƯT. Nguyễn Uyên

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2013. Số trang: 107.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001920 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: GVCC.ThS. Nguyễn Tiến Oanh, ThS. Trần Quốc Ca...

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 187.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001921 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Việt Anh...

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 485.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001922 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: PGS.TS. Vũ Liêm Chính, ThS. Nguyễn Kiếm Anh...

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2013. Số trang: 434.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001919 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đức Khiển, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo...

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2013. Số trang: 247.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001918 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 22 23 24 25 26 27 28 29 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE