Giới thiệu sách mới
 

Tác giả: ThS.Quách Dương (Sưu tầm và hệ thống hóa).

Nhà xuất bản: Tư pháp. Năm 2014. Số trang: 399.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001940 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Quý Lâm, Kim Phượng (Sưu tầm và hệ thống hóa).

Nhà xuất bản: Tài chính. Năm 2014. Số trang: 438.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001939 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Cục Thống kê TP Hà Nội. Năm 2014. Số trang: 455.

Ngôn ngữ: Việt và Anh. Địa chỉ tài liệu: VT.001938 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Tổng cục Thống kê.

Nhà xuất bản: Thống kê. Năm 2014. Số trang: 935.

Ngôn ngữ: Việt và Anh. Địa chỉ tài liệu: VT.001937 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông... (Đồng chủ biên).

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia. Năm 2014. Số trang: 455 và 835.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001930 / VT.001927 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: PGS.TS. Phạm Trọng Mạnh.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 206.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001931 – Thư viện KHKT-BXD

 

Tác giả: PGS.TSKH. Nguyễn Ngọc Châu.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 271 và ảnh.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001932 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: TS. Phạm Văn Thoan (Chủ biên), ThS. Nguyễn Quý Thành...

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 270.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001933 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Chương.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 162.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001934 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn An Thịnh.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 130.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001935 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 21 22 23 24 25 26 27 28 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE