Giới thiệu sách mới
 

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia. Năm 2014. Số trang: 1410.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001936 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Văn Bảo Nguyên.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 393.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001941 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bá Kế, PGS.TS. Nguyễn Bảo Huân.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 325.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001942 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Xuân Huy (Chủ biên), Phạm Thị Thanh Thủy.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 156.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001943 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng VN (VNCC) - Bộ Xây dựng.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 127 và ảnh.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001944 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Trọng Nghĩa.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 208.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001945 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Viết Trung (Chủ biên), TS.Trần Thế Truyền, ThS. Hồ Xuân Tú.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 236

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001946 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: TS. Phạm Đình Tuyển, ThS. Lê Thu Trang. ThS. Tạ Anh Dũng...(Biên soạn)

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 211 và ảnh.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001947 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Phạm Huy Chính.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 162.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001948 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 168.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001949 / VT.001950 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 20 21 22 23 24 25 26 27 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE