Giới thiệu sách mới
 

Tác giả: PGS.KTS. Trần Hùng.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 647 và ảnh.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001952 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: PGS.TS. Phan Văn Hiến.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 205

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001951 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Số tiêu chuẩn: TCVN 9391:2012 (Xuất bản lần 1).

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang:35.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1899. Thư viện KHCN - Bộ Xây dựng.

 

Số tiêu chuẩn: TCVN 9383:2012 (Xuất bản lần 1).

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang:72.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1898. Thư viện KHCN - Bộ Xây dựng.

 

Số tiêu chuẩn: TCVN 9381:2012 (Xuất bản lần 1).

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang:33.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1897. Thư viện KHCN - Bộ Xây dựng.

 

Số tiêu chuẩn: TCVN 9377:2012 (Xuất bản lần 1).

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang:35.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1896. Thư viện KHCN - Bộ Xây dựng.

 

Số tiêu chuẩn: TCVN 9376:2012 (Xuất bản lần 1).

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang:43.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1895. Thư viện KHCN - Bộ Xây dựng.

 

Số tiêu chuẩn: TCVN 9347:2012 (Xuất bản lần 1).

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang:33

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1894. Thư viện KHCN - Bộ Xây dựng.

 

Số tiêu chuẩn: TCVN 9342:2012 (Xuất bản lần 1).

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 41.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1893. Thư viện KHCN - Bộ Xây dựng.

 

Số tiêu chuẩn: TCVN 4055:2012 (Xuất bản lần 2).

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 23

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1892. Thư viện KHCN - Bộ Xây dựng.

    Trang   ‹‹ Trước 19 20 21 22 23 24 25 26 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE