Giới thiệu sách mới
 

Tác giả: TS. Nguyễn Thiệu Xuân

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 216

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001973 – Thư viện KHKT-BXD

 

Tác giả: PGS.TS. Trịnh Minh Thụ, GVC. Nguyễn Uyên.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 246

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001974 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Huỳnh Châu Duy, Hồ Đắc Lộc.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 141

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001972 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Hồ Đắc Lộc.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 90

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001971 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Đinh Tuấn Hải, Lê Anh Dũng.
Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 132
Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001970 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng (Chủ biên), GS.TS. Nguyễn Văn Mạo, TS. Vũ Hoàng Hưng.
Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 181
Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001969 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: TS. Phạm Toàn Đức.
Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 137
Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001968 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: ThS. Vũ Tuấn Minh (Chủ biên), TS. Nguyễn Viết Thanh.
Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 167
Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001967 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: TS. Trần Việt Hùng, GS.TS. Nguyễn Viết Trung.
Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 193 và ảnh.
Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001966 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: GS.TS. Trần Thị Thanh, TS. Nguyễn Ngọc Phúc (Chủ biên)...

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 270

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001965 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 17 18 19 20 21 22 23 24 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE