Giới thiệu sách mới
 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 118

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1908 – Thư viện KHKT-BXD

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 91

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1907 – Thư viện KHKT-BXD

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 138

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1906 – Thư viện KHKT-BXD

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 20

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1910 – Thư viện KHKT-BXD

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 79

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1911 – Thư viện KHKT-BXD.
 

 

Tác giả: Trần Trọng Hanh.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 336

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001982 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Phong (Chủ biên), Lê Thanh Vân

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 298

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001981 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Lê Mục Đích.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 490

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001980 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 75

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1905 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Phạm Huy Chính.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2014. Số trang: 194

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001976 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 16 17 18 19 20 21 22 23 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE