Giới thiệu sách mới
 

Tác giả: Lê Anh Dũng.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 274.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001988 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Lưu Bá Thuận.

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật. Năm 2014. Số trang: 518.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001984 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Hoàng Kim Vũ.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 102.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.0001985 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Hồ Anh Bình.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 100.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001986 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 134.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001987 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội. Năm 2014. Số trang: 159

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VB.002958 – Thư viện KHKT-BXD

 

Nhà xuất bản: Hồng Đức. Năm 2015. Số trang: 272

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VB.002957 – Thư viện KHKT-BXD

 

Nhà xuất bản: Hồng Đức. Năm 2015. Số trang: 128

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VB.002956 – Thư viện KHKT-BXD

 

Nhà xuất bản: Hồng Đức. Năm 2015. Số trang: 192

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VB.002954/002955 – Thư viện KHKT-BXD

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 164

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1909 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 15 16 17 18 19 20 21 22 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE