Giới thiệu sách mới
 

Tác giả: Nguyễn Hoàng Minh Vũ, Đinh Ngọc Sang, Nguyễn Lê Duy Luân

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 70

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002001 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Ngô Tấn Dược

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 123

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001995 – Thư viện KHKT-BXD

 

Tác giả: Phạm Huy Chính

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 184

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001996 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Tiến Chương

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 178

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001993 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Uyên

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 251

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002000 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Đào Viết Đoàn, Tăng Văn Lâm

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 378

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001997 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Trần Tuấn Minh

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 288

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001999 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Trịnh Xuân Lai, Mai Liên Hương

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 254

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001998 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Trần Thu Hằng, Nguyễn Viết Trung

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 180

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001994 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 142.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1912 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 14 15 16 17 18 19 20 21 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE