Giới thiệu sách mới
 

Tác giả: Nguyễn Chí Trung

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 282

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002040 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Như Quý, Nguyễn Trọng Lâm

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 146

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002039 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 73

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1927 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Bính, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Quang Phúc

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 278

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002042 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Quý Lâm, Kim Phượng

Nhà xuất bản: Hồng Đức. Năm 2015. Số trang: 439

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002014 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Vũ Thùy Linh

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2015. Số trang: 415

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002016 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Vũ Thùy Linh

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2015. Số trang: 415

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002015 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Ngô Thế Phong, Phan Quang Minh

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật. Năm 2015. Số trang: 207

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002013 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 81

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1916 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 87

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1915 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 12 13 14 15 16 17 18 19 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE