Giới thiệu sách mới
 

Tác giả: Phạm Văn Ký, Nguyễn Hồng Phong, Trần Quốc Đạt, Chu Quang Chiến

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 168

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002055 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Phạm Huy Chính

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 141

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002056 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 51

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1932 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 98

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1931 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 46

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1929 – Thư viện KHKT-BXD.

 

 

Tác giả: Nguyễn Tố Lăng

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 204

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002051 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Hoàng Hiếu Nghĩa

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2016. Số trang: 302

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002047 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Nguyễn Chí Trung

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 282

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002040 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Tác giả: Phan Duy Phát, Vũ Trung Hiếu

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 162

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002038 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 10 11 12 13 14 15 16 17 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE