Kết quả nghiên cứu KHCN
 

Ngày 14/5/2014 tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến – Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng – Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu các kết quả nghiên cứu của Đề tài “Xây dựng quy chế thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý phế thải xây dựng” do Viện Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam thuộc Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam thực hiện.

 

Ngày 24/4/2014 tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu các kết quả của Dự án sự nghiệp kinh tế “Khảo sát, xây dựng chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp” do Trường Trung cấp xây dựng số 4 thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường (Bộ Xây dựng) làm chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 28/3/2014, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu tiêu chuẩn: “Tấm thạch cao – Hướng dẫn lắp đặt và hoàn thiện” do TS. Hoàng Đình Kiên – Vụ Vật liệu Xây dựng làm chủ nhiệm.

 

Chiều ngày ngày 24/3/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và thăm dò chức năng thính lực bệnh điếc nghề nghiệp ở công nhân ngành Xây dựng và biện pháp can thiệp” (MS: RD 17- 08) và “Điều tra, đánh giá hiện trạng công tác quản lý vệ sinh môi trường tại các công trường xây dựng và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường, đảm bảo sức khỏe người lao động” (MS: MT 18-08) do Bác sỹ Chuyên khoa I Phạm Vũ Thư và Tiến sỹ y học Lê Thị Hằng thuộc Bệnh viện Xây dựng làm chủ nhiệm. ThS. Nguyễn Quang Minh - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 24/3/2014, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu 02 đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng thực tập nghề nghiệp và kỹ năng thực hành cho sinh viên bậc cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng  (MS: RD 24-12) và Nghiên cứu mô hình đào tạo nghề thủ công công mỹ nghệ và kỹ thuật xây dựng theo địa chỉ tại các làng nghề, doanh nghiệp (MS: RD 54-12) do KS. Hoàng Văn Thuật và ThS. Nguyễn Văn Tuân thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định làm chủ nhiệm. ThS. Nguyễn Quang Minh - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Chiều ngày 14/3/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu 02 Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN …: 2014 “Chất tạo bọt cho bê tông bọt – Yêu cầu kỹ thuật” (Standard specification for foaming agents used in making preformed foam for celllar concrete) và “Chất tạo bọt cho bê tông bọt – Phương pháp thử” (Standard test method for foaming agents for use in producing cellular concrete using preformed foam) do Trung tâm Vật liệu hữu cơ và Hóa phẩm xây dựng – Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Th.S Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 06/03/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài: Xây dựng hướng dẫn quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp xã, cụm xã và cấp huyện do Viện Quy hoạch môi trường và Hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn (IRURE) chủ trì thực hiện. Tiến sĩ Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 6/3/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu công nghệ chế tạo vữa cách nhiệt chống cháy dùng cho các công trình xây dựng mã số RD 45-12 do nhóm kỹ sư Trung tâm Vật liệu chịu lửa & chống cháy, Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng thực hiện. ThS. Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 26/02/2014, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu các đề tài biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam: “Sơn và vecni- phương pháp xác định độ khô và thời gian khô”, “Sơn và vecni – phép thử độ sâu ấn lõm” do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện. Chủ tịch Hội đồng -Th.S Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng chủ trì Hội nghị.

 

Ngày 24/2/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài biên dịch tiêu chuẩn “Xây dựng công trình trong vùng động đất” (Seismic building design code) do Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

    Trang   ‹‹ Trước 19 20 21 22 23 24 25 26 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE