Kết quả nghiên cứu KHCN
 

Ngày 14/7/2014 tại Trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu các kết quả của đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp” do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam chủ trì thực hiện.

 

Chiều ngày 3/7/2014, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu công nghệ chế tạo xi măng alumin CA50 từ nguồn nguyên liệu trong nước” – mã số RD 113-13 do TS. Lưu Thị Hồng - Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng làm chủ nhiệm. ThS. Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 3/7/2014, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu 03 dự thảo tiêu chuẩn: “Đất sét – Phương pháp phân tích hóa học; Sản phẩm nhôm sinh khí – Phương pháp thử và Xi măng poóc lăng chứa bari – Phương pháp phân tích hóa học” do ThS. Nguyễn Thị Hải Yến và ThS. Tống Thị Hải Liên thuộc Viện Vật liệu Xây dựng làm chủ nhiệm. ThS. Trần Đình Thái- Phó Vụ trưởng, Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 01/7/2014, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát xây dựng đề án phát triển các đô thị ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng” do Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện. ThS. Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 25/6/2014 tại cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ - biên soạn bộ tài liệu dành cho đối tượng 7 và 8 thuộc Đề án “Đào tạo, bối dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 – 2015 (Đề án 1961) do Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng & Đô thị chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 3/6/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo soát xét TCVN 6530 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử” mã số TC 58-13 do ThS. Cao Tiến Phú – Trung tâm Kiểm định VLXD,Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng làm chủ nhiệm đề tài. ThS. Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 3/6/2014, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát và đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị - giai đoạn 2” do Viện Quy hoạch môi trường, hạ tầng kỹ thuật đô thị - nông thôn thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng chủ trì cuộc họp.

 

Ngày 30/5/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài Nghiên cứu sử dụng cát mịn vùng ĐBSCL chế tạo bê tông và vữa xây dựng mã số TC 26-12 do nhóm nghiên cứu Trung tâm Vật liệu Xây dựng Miền Nam, Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 15/5/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo soát xét TCVN 4732:2007 “Đá ốp lát tự nhiên” mã số TC62-13 do KS. Đào Anh Tuấn - Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng làm chủ nhiệm đề tài. ThS. Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 14/5/2014 tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến – Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng – Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu các kết quả nghiên cứu của Đề tài “Xây dựng quy chế thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý phế thải xây dựng” do Viện Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam thuộc Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam thực hiện.

    Trang   ‹‹ Trước 18 19 20 21 22 23 24 25 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE