Kết quả nghiên cứu KHCN
 

Ngày 22/6/2016, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức buổi họp nghiệm thu kết quả nghiên cứu của Đề tài “Hoàn thiện, bổ sung chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình”. TS.Hoàng Quang Nhu - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch hội đồng.

 

Ngày 6/6/2016, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN …: 2015 “Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng”  và Dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật “Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng” do Trung tâm Xi măng và Bê tông - Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. TS. Lê Trung Thành - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 24/5/2016, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu dự thảo TCVN…2015 “Cửa sổ - Thi công lắp dựng và nghiệm thu” (mã số TC 23-14) do TS. Lê Thị Thu Huyền (Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng) làm chủ nhiệm đề tài. Cuộc họp diễn ra với sự chủ trì của TS. Hoàng Quang Nhu – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 23/5/2016, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu 02 dự thảo TCVN… “Hướng dẫn đánh giá độ tin cậy của kết cấu xây dựng của nhà và công trình theo dấu hiệu bên ngoài” (mã số TC 12-14), và TCVN…“Nhà và công trình – Các nguyên tắc khảo sát kết cấu chịu lực” (mã số 38-14) do các nhóm tác giả thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) chủ trì biên soạn. TS. Hoàng Quang Nhu – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 15/4/2016, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài biên soạn TCVN “Xi măng – Xác định nhiệt thủy hóa theo phương pháp bán đoạn nhiệt" (Mã số: TC 76-14) do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì. TS. Lê Trung Thành –Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 8/4/2016, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN …: 2015 “Xi măng – Phương pháp xác định độ nở thanh vữa trong môi trường nước” (đề tài mang mã số TC 75-14), và Dự thảo soát xét TCVN 6067-2004 “Xi măng pooc lăng bền sulfat – Yêu cầu kỹ thuật” (mã số TC 74-14) – hai đề tài đều do Viện Vật liệu Xây dựng chủ trì thực hiện.TS. Lê Trung Thành – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Các nhà nghiên cứu tại viện khoa học công nghệ hoàng gia KTH Thụy Điển đã phát triển loại vật liệu mà có thể sản xuất đại trà - gỗ trong suốt. Những công bố được đăng trên tạp chí hóa học của Mỹ, Biomacromolecules. 

 

Ngày 18/9/2015, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu những giải pháp vật liệu chế tạo và thi công tường panen thay thế xây gạch trong công trình” mã số RD 115-13 do nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm VLXD miền Nam -Viện Vật liệu Xây dựng chủ trì thực hiện. TS. Lê Trung Thành – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 17/9/2015, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo TCVN …: 2015 “Ván lát sàn nhiều lớp – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” do Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện. Cuộc họp diễn ra với sự chủ trì của TS. Lê Trung Thành – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng.

 

Ngày 24/8/2015 tại Hà Nội, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng họp nghiệm thu Dự thảo Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá và phương pháp lựa chọn nhà đầu tư đối với lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị (HTKTĐT). Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

    Trang   ‹‹ Trước 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE