Kết quả nghiên cứu KHCN
 

Ngày 11/5/2017, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn “Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật chung, quy tắc nghiệm thu, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản”. Đề tài do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Chủ trì Hội nghị là ông Hoàng Quang Nhu - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng), Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 28/4/2017, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu xây dựng danh mục tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Đề tài do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Chủ trì Hội nghị là ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng), Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 14/2/2017, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả các nội dung nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016 của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP). Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn là Chủ tịch Hội đồng, dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ là thành viên Hội đồng, lãnh đạo Viện VIUP.

 

Ngày 26/7/2016, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu các kết quả của Đề tài “Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm tạo lập mô hình phát triển nhà ở xã hội” do nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Xây dựng thực hiện. TS. Hoàng Quang Nhu – Phó Vụ trưởng Vụ KHCK và Môi trường Bộ Xây dựng chủ trì cuộc họp.

 

Ngày 12/7/2016, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức họp nghiêm thu các kết quả của Đề tài “Xây dựng kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng cán bộ của học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) giai đoạn 2013 – 2015”. Chủ tịch Hội đồng - TS. Hoàng Quang Nhu - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng chủ trì cuộc họp.

 

Ngày 22/6/2016, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức buổi họp nghiệm thu kết quả nghiên cứu của Đề tài “Hoàn thiện, bổ sung chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình”. TS.Hoàng Quang Nhu - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch hội đồng.

 

Ngày 6/6/2016, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN …: 2015 “Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng”  và Dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật “Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng” do Trung tâm Xi măng và Bê tông - Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. TS. Lê Trung Thành - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 24/5/2016, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu dự thảo TCVN…2015 “Cửa sổ - Thi công lắp dựng và nghiệm thu” (mã số TC 23-14) do TS. Lê Thị Thu Huyền (Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng) làm chủ nhiệm đề tài. Cuộc họp diễn ra với sự chủ trì của TS. Hoàng Quang Nhu – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 23/5/2016, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu 02 dự thảo TCVN… “Hướng dẫn đánh giá độ tin cậy của kết cấu xây dựng của nhà và công trình theo dấu hiệu bên ngoài” (mã số TC 12-14), và TCVN…“Nhà và công trình – Các nguyên tắc khảo sát kết cấu chịu lực” (mã số 38-14) do các nhóm tác giả thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) chủ trì biên soạn. TS. Hoàng Quang Nhu – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Ngày 15/4/2016, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài biên soạn TCVN “Xi măng – Xác định nhiệt thủy hóa theo phương pháp bán đoạn nhiệt" (Mã số: TC 76-14) do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì. TS. Lê Trung Thành –Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

    Trang   ‹‹ Trước 11 12 13 14 15 16 17 18 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE