Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khối nhà hiệu bộ và giảng đường chính Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt đề án điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long, định hướng quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất.

 

 Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

- Chính phủ ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển hinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Chính phủ ban hành Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Hướng dẫn Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn đến năm 2030.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị.

 

Văn bản các cơ quan TW

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính Trị.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.
 

 

Văn bản các cơ quan TW

- Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn về dự án quan trọng quốc giạ

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025.
 

 

Văn bản các cơ quan TW

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức hoạt động và phối hợp của Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015 - 2020

- Bộ Xây dựng ban hành Quyết định Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016

- Bộ Xây dựng ban hành Quyết định về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Bộ

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015.
 

    Trang   ‹‹ Trước 9 10 11 12 13 14 15 16 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE