Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Bộ Xây dựng hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị số 3/CT-BXD về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 970/QĐ-BXD về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ ban hành Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

 

Văn bản quản lý

Văn bản các cơ quan TW

- Thông tư hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung

- Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Xây dựng Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016.

- Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ ban hành Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

- Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam. 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quốc hội ban hành Nghị quyết số 45/2017/QH14 về việc Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2016”

- Bộ Xây dựng ban hành Quyết định Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình. 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ ban hành quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 

 

Văn bản quản lý

Văn bản các cơ quan TW

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE