Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ ban hành Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Chính phủ ban hành Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

- Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

- Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ quy định về giám sát và đánh giá đầu tư.

- Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

- Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1:500 Nhà tang lễ Quốc gia.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch.

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay”.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030.

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao.

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa (tỉ lệ 1/2.000).

    Trang   ‹‹ Trước 11 12 13 14 15 16 17 18 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE