Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Nam Việt Phú Thọ
11/1/19 3:08 PM

Ngày 01/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1365/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Nam Việt Phú Thọ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: tổ 21, khu 3, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

Mã số thuế: 2600913414;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật và Vật liệu xây dụng LAS- XD 1287;

Địa chỉ phòng thí nghiệm: tổ 21, khu 3, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1287

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1287 gồm: Xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu bê tông và vữa; Vữa xây dựng; Gạch xây; Gạch bê tông; Gạch bê tông tự chèn; Gạch terrazzo; Gạch xi măng lát nền; Ngói lợp; Gạch Granit; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; bột khoáng trong BTN; Đất; Hiện trường; Thép xây dựng; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thử nghiệm đá ốp lát.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1365/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1365-GCN-BXD_01112019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE