Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng Hoàng Sơn
11/1/19 3:04 PM

Ngày 01/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1363/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng Hoàng Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Mã số thuế: 2100596358.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dụng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1530

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1530 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thí nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thí nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm thép xây dựng; Thí nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây.

Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thí nghiệm gạch ốp lát; Phân tích hóa nước xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1363/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1363-GCN-BXD_01112019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE