Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bắc Thái
10/9/19 3:07 PM

Ngày 09/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1294/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bắc Thái đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: tổ 17, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600406873

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm Kiểm định xây dựng và Quan trắc môi trường Bắc Thái

Địa chỉ phòng thí nghiệm: tổ 17, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1219

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1219 gồm: Thử nghiệm đá ốp lát xây dựng; Thử nghiệm gạch ốp lát; Thử nghiệm cọc khoan nhồi; Thử nghiệm sơn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy Chứng nhận số 53/GCN-BXD ngày 21/01/2019 và có hiệu lực đến ngày 21/01/2024.


Trung tâm Thông tin.

Nguồn: Giấy chứng nhận 1294/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1294-GCN-BXD_09102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE