Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Khang Danh
10/9/19 3:01 PM

Ngày 09/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1291/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Khang Danh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 37/85, An Dương Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Mã số thuế: 3301646748;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng;

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 39 Nguyễn Khoa Vy, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1861

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1861 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Gạch xây, gạch bê tông, gạch terrazzo, gạch granito, gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm gạch ốp lát; Thí nghiệm cơ lý gỗ; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm ngói đất sét nung.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1291/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1291-GCN-BXD_09102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE