Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Xây dựng Gia Phát
9/30/19 3:01 PM

Ngày 30/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1279/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Xây dựng Gia Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 1402125145

Địa chỉ: đường số 02, khóm 1, thị Trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: đường số 02, khóm 1, thị Trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1485

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1485 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Cát nghiền cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch block bê tông; Thử nghiệm gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Thử nghiệm gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Thử nghiệm gạch ốp lát, đá ốp lát; Đá ốp lát tự nhiên; Thử nghiệm gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm gạch granito; Thử nghiệm gạch terazzo; Thí nghiệm cơ lý ngói lợp, ngói xi măng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thử nghiệm nhựa đường; Thử nghiệm vữa xây; Thử nghiệm bentonite; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1279/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1279-GCN-BXD_30092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE