Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Cô Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam - Viện Khoa học công nghệ xây dựng
9/26/19 3:03 PM

Ngày 26/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1277/GCN-BXD về việc Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam - Viện Khoa học công nghệ xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 20/5B Quốc lộ 13, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0100408233-001

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm tổng hợp

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 20/5B Quốc lộ 13, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 30

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 30 gồm: Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho các Giấy chứng nhận số 23/GCN-BXD ngày 24/01/2017 và số 367/GCN-BXD ngày 13/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày cấp đến ngày 24/01/2022.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1277GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1277-GCN-BXD_26092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE