Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Phương Trinh
8/9/19 3:12 PM

Ngày 09/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1139/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Phương Trinh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0104359058

Địa chỉ: thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 886

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 886 gồm: Phép thử cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông, vữa và đá gốc; Bê tông nhựa, bột khoáng trong bê tông nhựa; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng dùng cho bê tông nhựa; Nhựa bitum & nhũ tương; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng và chỉ tiêu cơ lý kim loại; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử cơ lý gỗ; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thí nghiệm cơ lý ngói lợp; Thí nghiệm gạch bê tông bọt, khí không chưng áp, gạch bê tông khí chưng áp; Thí nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thí nghiệm gạch terazo; Thí nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thí nghiệm gạch lát nền granite; Thí nghiệm đá ốp, lát tự nhiên; Thử nghiệm cơ lý gạch ốp lát; Phụ gia hóa học và phụ gia khoáng hoạt tính cho bê tông; Ben tonite; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 514/QĐ-BXD ngày 24/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1139/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1139-GCN-BXD_09082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE