Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam
8/9/19 3:11 PM

Ngày 09/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1138/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0100103295

Địa chỉ: ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 571

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 571 gồm: Phép thử cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông, vữa và đá gốc; Bê tông nhựa; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng dùng cho bê tông nhựa; Nhựa bitum & nhũ tương; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng và chỉ tiêu cơ lý kim loại; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thí nghiệm cơ lý ngói lợp; Thí nghiệm gạch bê tông bọt, khí không chưng áp, gạch bê tông khí chưng áp; Thí nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thí nghiệm gạch terazo; Thí nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thí nghiệm gạch lát nền granite; Thí nghiệm đá ốp, lát tự nhiên; Thử nghiệm cơ lý gạch ốp lát; Phụ gia hóa học và phụ gia khoáng hoạt tính cho bê tông; Ben tonite; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử cơ lý gỗ; Thí nghiệm sơn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 335/QĐ-BXD ngày 26/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1138/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1138-GCN-BXD_09082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE