Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Phong Sơn
8/9/19 3:10 PM

Ngày 09/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1137/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Phong Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0106059532

Địa chỉ: Phố Nỷ, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 644

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 644 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa xây; Thử nghiệm cơ lý kim loại; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm nhựa bitum; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch terrazzo; Thử nghiệm cơ lý gạch, đá ốp lát; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm nước xây dựng; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật – bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Thử nghiệm dây điện; Thử nghiệm ống nhựa, ống HDPE và phụ kiện ống nhựa; Thử nghiệm vật liệu kính; Thử nghiệm sơn; Thử nghiệm băng cản nước; Thử nghiệm cơ lý bột bả matit; Thử nghiệm thạch cao; Thử nghiệm cơ lý gỗ; Thử nghiệm ống cống tròn, cống hộp BTCT; Thử nghiệm bentonite; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm phụ gia cho bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 45/QĐ-BXD ngay 26/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1137/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1137-GCN-BXD_09082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE