Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Minh Tâm Tây Bắc
8/20/19 3:00 PM

Ngày 20/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1172/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Minh Tâm Tây Bắc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 5500343004

Địa chỉ: Bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm và kiểm định xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1573

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1573 gồm: Phép thử cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng, vữa cho bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Bê tông nhẹ - block bê tông chưng khí áp (ACC); Gạch terrazo; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1172/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1172-GCN-BXD_20082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE