Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn kiểm định xây dựng HTC
8/2/19 2:54 PM

Ngày 02/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1112/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn kiểm định xây dựng HTC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 2901981305

Địa chỉ: Khối 14, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An.

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Khối 14, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1854

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1854 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thí nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1112/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1112-GCN-BXD_02082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE