Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng hạ tầng Thăng Long
8/2/19 3:02 PM

Ngày 02/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1116/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng hạ tầng Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0106866014

Địa chỉ: số 144 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp Hà Nội.

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 144 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1499

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1499 gồm: Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của xi măng; Thử nghiệm phụ gia khoáng cho xi măng và bê tông; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông xi măng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của vữa xây dựng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của cao su và gối cầu; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường đặc; Phép thử chỉ tiêu của mastic; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường lỏng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhũ tương nhựa đường axit; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng chất; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của đất; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá, cát gia cố chất kết dính; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của dung dịch bentonite; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu cho vữa và bê tông; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gạch đất sét nung; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gạch; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của kim loại và mối hàn; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật, bấc thấm, lưới địa kỹ thuật, màng chống thấm; Phép thử các chỉ tiêu ống cống bê tông cốt thép; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của ống nhựa, ống kim loại; Thí nghiệm nước xây dựng; Thử nghiệm sơn kẻ đường nhiệt dẻo; Thí nghiệm màng biển báo phản quang; Thử nghiệm sơn hệ nước, hệ dung môi; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định số 369/QĐ-BXD ngày 26/6/2015 và Quyết định số 19/QĐ-BXD ngày 23/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1116/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1116-GCN-BXD_02082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE