Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn - kiểm định xây dựng Bảo Tín
8/6/19 2:12 PM

Ngày 06/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1121/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn - kiểm định xây dựng Bảo Tín đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 379E Phan Đình Phùng, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh;

Mã số thuế: 2100437319;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng;

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 379E Phan Đình Phùng, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 818

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 818 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường; Gạch xây; Gạch bê tông; Bê tông nhựa; Nhựa bitum.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1121/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1121-GCN-BXD_06082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE