Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH xây dựng công trình giao thông 481
7/23/19 10:05 AM

 Ngày 22/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1020/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xây dựng công trình giao thông 481 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0500297165-001

Địa chỉ: Số 33 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình;

Địa chỉ: Số 33 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 620.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 620 gồm: Xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Đất trong phòng; Kim loại, mối hàn; Bê tông nhựa; Hiện trường; Vữa xây dựng; Gạch, ngói; Bentonit; Nhựa bitum; Bột khoáng trong bê tông nhựa; Vải địa kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1020/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1020-GCN-BXD_22072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE