Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bách Tiến
7/23/19 10:00 AM

Ngày 22/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1019/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bách Tiến đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0400829881;

Địa chỉ: Số 101 Hoàng Dư Khương, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và Kiểm định công trình xây dựng;

Địa chỉ: Số 101 Hoàng Dư Khương, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1368.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1368 gồm: Xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Đất trong phòng; Vật liệu kim loại và liên kết hàn; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Nhũ tương, nhựa đường gốc axit; Nhựa đường lỏng; Hiện trường; Bột khoáng; Vữa xây dựng; Đất gia cố bằng chất kết dính; Cơ lý bentonite; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm; Nước cho xây dựng; Gạch.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1019/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1019-GCN-BXD_22072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE