Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng Lạng Sơn
7/22/19 4:23 PM

Ngày 22/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1017/GCN-BXD về việc Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng Lạng Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 4900227628;

Địa chỉ: Đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Địa chỉ: Đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 283.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 283 gồm: Xi măng; Cốt liệu bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vữa xây dựng; Gạch, ngói; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Nhựa đường lỏng; Bột khoáng trong B.T.N; Kim loại, hàn; Đất trong phòng; Gạch ốp lát; Nước xây dựng; Hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1017/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1017-GCN-BXD_22072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE