Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng An Giang
7/22/19 4:17 PM

Ngày 22/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1014/GCN-BXD về việc Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng An Giang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 06, Đường số 20, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kết cấu công trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 06, Đường số 20, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 321

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 321 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thí nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm thép xây dựng; Thí nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum – nhựa đường lỏng; Thí nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Ống bê tông cốt thép thoát nước, cống hộp bê tông cốt thép; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1014/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1014-GCN-BXD_22072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE